logo

ההיסטוריה של הארגון

  
מסמך מקורי של הקמת "ארגון מתן בסתר לעולי סוריה בת"א" 1937, אישור ממשלת פלסטינה הבריטית  
מסמך מקורי של הקמת "אגודת עזרה וסעד לעולי דמשק", 1942, אישור הממשלה הבריטית
  
פירוט תולדות הארגון עזרה וסעד לעולי דמשק