logo

מדור מתכונים ואוכל

 

בימים האחרונים הסכים יעקב כהן מאשקלון להיות העורך הראשי של מדור המתכונים באתר. בשם כולנו אנחנו מודים לו מקרב לב.

בשנים האחרונות יעקב ניהל ומנהל את קבוצת הפייסבוק ששמה "אוכל רק סורי לבנוני נטו". כל המתכונים המוצגים הוצגו בקבוצת הפייסבוק בניהולו של יעקב כהן. בהזדמנות זאת נודה לכל המשתתפים בקבוצת הפייסבוק על המתכונים המוצגים במדור זה. המדור יציג מתכונים למאכלים של יהודי סוריה והלבנון. המתכונים יוצגו בחלוקה לפי חגים כפי שמקובל אצל יהודי סוריה והלבנון.


עורך המדור ומנהלי האתר מאמינים שהאוכל מבית ההורים יוצר קשר מאד חזק למורשת. כל אחד מאיתנו נושא את טעמי האוכל מבית ההורים עד סוף ימיו. במדור זה אנחנו מקווים להנחיל מקצת מהטעמים והריחות של האוכל לדורות הבאים.