logo

פעילויות

במדור זה אנחנו מקבצים את כל הפעילויות אשר הוגשמו בזכות המשאבים של הארגון וקבוצת הפעילים אשר לוקחים חלק בעשיה היום יומית למען הגשמת המטרות של הארגון