logo

מחקרים על עליה

שם העבודה מחבר המחקר
   
נורית אשכנזי 
   
עבודת התואר השני של ד"ר אריה כהן על העליה מסוריה והלבנון ד"ר אריה כהן
   
ד"ר אפרת קדם
קליטת נשים (ילידות סוריה) בישראל ובארה"ב – עבודת מחקר לתואר ד"ר אשר אושרה בתאריך 19-12-2010 ומתפרסמת כאן לראשונה – עבודת הד"ר של אפרת קדם  
   
פרופ' צבי זהר