logo

הקהילה בעולם

הקהילה בעולם

בני קהילת יוצאי דמשק מפוזרים היום בישראל בעיקר באזור העיר חולון, בת ים ות"א וכן בצפון הארץ בעיר חיפה וכן במספר מושבים נוספים באזור והם השתלבו בכל מערכות ומרקם החיים הארצישראלי כמו מוסדות להשכלה גבוהה, צה"ל, רשויות השלטון, התקשורת, במגזר העיסקי ועוד.

בחו"ל קיים ריכוז גדול יחסית של בני הקהילה בעיקר בארצות דרום אמריקה כמו ברזיל, מקסיקו וארגנטינה וכן בארה"ב, ספרד ועוד. קהילות אלה שומרות על אופין היהודי בכלל ועל הציביון הסורי והדמשקאי בפרט לרבות נישואין בין בני ובנות הקהילה, קיום מנהגים ומסורת, מתכונים וגינונים מבית אבא…..