logo

יוסף ריקה

                                                

 יוסף ריקה ע"ה 1927 – 2011 סגן יו"ר הארגון במותו

  להלן קיצור קורות חייו של יוסף כפי שנכתב ע"י בני משפחתו, יהי זכרו ברוך. לפירוט קורות החיים …..

 
מכתבי תודה והוקרה ליוסף ריקה:
           מהאלוף יוסף גבע, מאי 1977
              משופט בית הדין לעבודה, השופט הבר, פברואר 1984 
           משר המשטרה, דאז, השר חיים בר לב, יוני 1988      
נאומים שנשא יוסף ריקה במהלך פעילותו הציבורית:
             עצרת הזהדהות עם יהודי סוריה בכיכר מלכי ישראל, ינואר 1975
             עצרת לזכר ארבע הבנות שנרצחו בעת בריחתם מסוריה, בית הכנסת "בית יעקב", תל אביב, מרץ 1983
             בכנס ההנהלה העולמית (w.o.j.a.c) של יהודים יוצאי מדינות ערב, נובמבר 1983
             בסימפוזיון, על תרומת "הנוער העובד והלומד" לחברה הישראלית, אשקלון, ינואר 1984
             דברים בכנס הזדהות עם יהודי סוריה שהתקיים בבית סוקולוב בפברואר 1984
לגלריית התמונות  של יוסף ריקה (לחץ על הקישור בתמונות):
נעורים צבא מילואים במשפחה
בשליחויות בעבודה