logo

טראב מסלתון

                         תפילות ופיוטים מאת חכם אליהו הכהן טראב מסלתון זצ"ל 

 

אליהו טראב מסלתון זצ"ל שימש כ – 50 שנה החזן של בית הכנסת "בית יעקב" ברח' ראש-פינה 3 בתל-אביב. בית הכנסת שייך לקהילת היהודים יוצאי דמשק. ​בחלק מהתפילות והפיוטים משתתף המוהל והחזן יעקב טראב מסלתון הי"ו שהוא בנו של אליהו טראב מסלתון זצ״ל. נבקשכם לכבד את בקשת המשפחה ולהימנע מהפעלת הנגן הדיגיטאלי בימי שבת וחג ע"פ המסורת של יהדות דמשק. למעט מיגבלה זו אתם יכולים להוריד את המנגינות לשתפם עם חברים ולהפיצם ברשת. אם ניתן נבקשכם לתת את הקרדיט לביצועים אלו לכהן אליהו טראב מסלתון זצ"ל ולהודות לבני משפחת טראב מסלתון על עיבוד התפילות והפיוטים לפורמט דיגיטאלי. ​למידע נוסף על התפילות והפיוטים ניתן לפנות ליעקב טראב מסלתון בסלולר: 052-254.4622 או במייל: [email protected]

תהנו !!!