logo

שערי עליה לישראל

סרטון על חברי חולתה אשר עובדים בדרדרה ובאגם החולה בשנת 1937. מופיעים החברים – שלמה קוסטיקה, פטר מרום, מנחם (חונה) צוקרמן ומולקה לוין מזכיר חולתה המיתולוגי. בסוף הסרט מופיעה שיירת עולים היורדת מהגולן ונכנסת לארץ ישראל בדרדרה. העולים מחופשים לחקלאים על מנת שלא יתגלו ע"י משמר הגבול ומשטרת המנדט הבריטי.
קישור לאתר של קיבוץ איילת השחר.
קישור לאתר של קיבוץ חולתה.
קישור לאתר של קיבוץ כפר גלעדי.