ארכיון ד"ר אריה כהן

ראיונות מתומללים שביצע ד"ר אריה כהן בשנים 1996 - 2000
לעבודת התואר השני של ד"ר אריה כהן על "ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון בשנים 1939 עד 1945"

מלוא הזכויות לחומרים אשר מוצגים בארכיון של ד"ר אריה כהן נרכשו ע"י הארגון. אנחנו מבקשים מכל המשתמש בחומר הזה לציין כי: "הזכויות שייכות לארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל". כמו כן נבקשכם לא לעשות בו שימוש מסחרי. כל שימוש מסחרי למטרת יצירת רווח אסור בהחלט!!.

בידי הארגון נמצאים רוב הראיונות המוקלטים שהוקלטו על-ידי ד"ר אריה כהן.
מי שמעוניין שנשלח לו את הראיון, או להגיע למשרדי הארגון ולהאזין להקלטה בבקשה להתקשר למשרדי הארגון.
טלפון : 03-6881567.