logo

ההנהלה

יו"ר הארגון יהושע קלש
יו"ר המערכת של כתב העת "מכאן ומשאם" ד"ר נתן חסון
 
ועדת בקורת אלי רז-חארס  
ועדת בקורת בני מוצרי  
עורך כתב עת מאיר משען  
ראש ועדת חינוך ותרבות גילה בעבור
ועדת מורשת בתיה בלס  
ועדת מורשת שרה שמאי  
גזברית לאה מלמד
יו"ר ועדת המלגות   *נבחר מדי שנה ע"י האסיפה