logo

העיר דמשק

העיר דמשק בראי הדורות

 העיר העתיקה בעולם  הפניה לספריה הלאומית

 

כיבוש דמשק-חדשות מסוריה 1941

קישור לסרטון על כיבוש דמשק ע"י כוחות בנות הברית בשנת 1941