logo

משפחת פרחי

לינק לאתר של משפחת פרחי

  

הסרט אודות בית משפחת פרחי מ- 1780 שעבר לאחרונה עבודת שיפוץ ושחזור יסודית ומהווה היום לדוגמא לארכיטכטורה הדמשקאית המפוארת של סוריה ודמשק בכלל ושל היהודים שחיו בדמשק