logo

משפחת ענתבי

למעבר לספר הדיגיטלי המלא פרי יצירתו של ד״ר אליעוז חפר על משפחת ענתבי לדורותיה לחצו על הקישור.
 

במחקריו אחר אוצרות המשפחה האבודים כדי ללמוד על תולדותיה, משווה המרצה ד"ר אליעוז חפר מבית משפחת ענתבי בין פעולות המחקר הגנאולוגי ובין סיפורי ההרפתקאות של "אינדיאנה ג'ונס". ההרצאה נערכה בסניף כרמיאל של החברה לחקר שורשי משפחה בתאריך 27.6.17. באותו יום שבו נפטר מוצטפא טלאס, שר ההגנה הסורי אשר פרסם בשנים 1983, 1986 את הספר האנטישמי – "מצת ציון" אודות פרשת עלילת דמשק 1840.

פירסומים על משפחת ענתבי
לאתר המורשת של משפחת ענתבי
קיצור תולדות משפחת ענתבי
על ההיסטוריה של משפחת ענתבי אשר פורסמה בירחון העמותה לחקר שורשי המשפחה. החכם רבי יעקב ענתבי שימש כרבה הראשי של קהילת יהדות דמשק במשך 30 שנה. הסיום העגום של כהונתו התרחש בעקבות עלילת הדם המפורסמת ב – 1840. הרב עמד בגבורה בעינויים לא אנושיים.