logo

ספרים בגנאולוגיה

בדף זה נפרסם ספרים בגנאולוגיה לעזרת קהילת הגנאולוגים
 

כפורחת עלתה נצה – אליעוז חפר 

 
למטה מוצג ספרו של ד"ר אברהם ארזי "ואלה שמות בני ישראל" משנת 1984 
למטה מוצג המאמר בניו יורק טימס המתאר את טקס קבלת הד"ר ה – 145 מאוניברסיטת NYU בו השתתף אברהם ארזי אשר היה כבר בגיל 65 וכמובן שהיה הסטודנט המבוגר ביותר אשר קיבל את התואר במעמד זה. 
 
למטה מוצג ספרם הנודע של אליעזר ויוסף יואל ריבלין "לקורות היהודים בדמשק"  1889-1942