logo

ספרים בגנאולוגיה

בדף זה נפרסם ספרים בגנאולוגיה לעזרת קהילת הגנאולוגים

ספרם הנודע של אליעזר ויוסף יואל ריבלין "לקורות היהודים בדמשק"  1889-1942

קהילת דמשק ומנהגיה ברשימות אליעזר ריבלין_מאת פר' ירון הראל 

כפורחת עלתה נצה – אליעוז חפר 

למטה מוצג ספרו של ד"ר אברהם ארזי "ואלה שמות בני ישראל" משנת 1984 
למטה מוצג המאמר בניו יורק טימס המתאר את טקס קבלת הד"ר ה – 145 מאוניברסיטת NYU בו השתתף אברהם ארזי אשר היה כבר בגיל 65 וכמובן שהיה הסטודנט המבוגר ביותר אשר קיבל את התואר במעמד זה.