logo

ערב מספרי סיפורים

 

פסטיבל מספרי סיפורים - 2012 - חלק א' - סיפור יהודי דמשק - אנא שאמי
בחסות ארגון יוצאי דמשק בישראל

פסטיבל מספרי סיפורים - 2012 - חלק ב' - סיפור יהודי דמשק - אנא שאמי
בחסות ארגון יוצאי דמשק בישראל

למצגת התמונות מפסטיבל מספרי הסיפורים ה – 19 אשר נערך בתיאטרון גבעתיים בשנת 2012