logo

70 שנה לעליית הילדים

יום עיון בשיתוף "מרכז דהאן" לציון עליית הילדים בשנת 1945
 מפגש לציון 70 שנות עליית הילדים מדמשק לישראל
 למצגת התמונות מהכנס לחץ על הקישור
בתאריך 26-2-2015 נערך באוניברסיטת בר-אילן יום עיון לציון עליית הילדים מסוריה. יום העיון היה יוזמה משותפת של "ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל" ו "מרכז דהאן". בדף זה ריכזנו את עיקרי הדברים. בהזדמנות זאת ברצוננו להודות לפעילי "מרכז דהאן" על שיתוף הפעולה ועל הנכונות לארח את יום העיון.
למצגת אשר הוקרנה במהלך יום העיון לציון המשתתפים במבצע ההעליה: הילדים, המבריחים, והשליחים מארץ ישראל

"בחום כבד ובתנאים קשים": הסיפור המדהים על העפלת ילדי דמשק קישור לכתבה על הכנס באתר "וואלה" מאת אלי אשכנזי (נכדו של מנחם לוזיה)
קישור לכתבה באתר של הארגון

להלן קישורים למבחר הרצאות אשר ניתנו במהלך יום העיון
רב שיח בהנחיית העיתונאי אלי אשכנזי ההרצאה של ד"ר ארנון הרשקוביץ
ההרצאה של דרורה הייק  ההרצאה של פרופ' ירון הראל
לדף סיפורי עליית הילדים מדמשק לחץ על הקישור