logo

הפליטים הנשכחים

פאנל סיכום של הכנס לציון יום הגירוש ממדינות ערב אשר נערך במרכז דהאן בנובמבר 2017. 
 
מאמר מעיתון הארץ על הפוגרום ביהודי עדן בדצמבר 1947 מייד לאחר הכרת האו"ם במדינת ישראל.
הריסות בית יהודי בעדן דצמבר 1947
מצ"ב ההזמנה של מרכז דהאן לציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב 2016
 
למאמר בעיתון ה"ארץ", של השר לשעבר ופעיל העליה שלמה הלל, אשר מזכיר לכולנו כי נציג מצרים באו"ם איים בסכנה לחייהם של מליון יהודים במדינות האיסלם. הנאום של חסניין הייכל (אשר בהמשך היה דוברו של נשיא מצרים נאצר) נישא בנובמבר 1947, מספר ימים לפני ההצבעה על ההכרה במדינה יהודית בארץ ישראל (במדינות האיסלם אפילו לא חיכו להצבעה…). קשה להפריז בחשיבות התזכורת הזו לחלקן של מדינות האיסלם בגירוש היהודים משטחם.
מפת הגירוש של היהודים ממדינות ערב החל משנת 1948
למצגת על הנכבה של היהודים ממדינות ערב החל משנת 1940 לחץ על הקישור
 מבחר הרצאות מיום העיון לציון "הגירוש" מארצות ערב ב – 30 לנובמבר 2015 במרכז "דהאן"
קישור לאתר הארגון של "צדק ליהודים יוצאי מדינות ערב"
קישור לאתר של ארגון JIMENA – לחינוך לשמירת המורשת ולהגנה על 850 אלף הפליטים היהודיים מהמזרח התיכון וצפון אפריקה
מבחר הרצאות מיום העיון בתאריך 27-11-2014 אשר התקיים באוניברסיטת בר-אילן בחסות מרכז דהאן

 הפליטים הנשכחים – סרטון על גירוש היהודים ממדינות ערב
לקריאת מאמר אקדמי של  פרופ' שמואל טריגנו  על מדיניות הגירוש של היהודים ממדינות ערב – האקסודס השני

שפיק עדס נולד בחלב והפך להיות סוחר עשיר ורב קשרים בעירק. שפיק עדס ניהל את עסקיו מהעיר בצרה אשר בדרום עירק. שפיק נתלה בבצרה, בשנת 1948, בגלל היותו יהודי אשר הואשם בקשרים עם המדינה הציונות. שארית משפחתו הגיעה לישראל.