logo

גנאולוגיה

מה היא גנאולוגיה ?

גנאולוגיה היא חקר יוחסין משפחתי.

כבר בימי התנ"ך הוכרה חשיבות התעוד של משפחות, שבטים ושושלות. בימינו כל תלמיד בית ספר מכין עבודת שורשים שהיא למעשה עץ משפחה ראשוני. בחברה החרדית מיחסים חשיבות רבה ל"ייחוס". ערכו של אדם עולה אם הוא צאצא של רב מפורסם. לפיכך מושקעת עבודה רבה בחקר שושלות הרבנים וצאצאיהם.

        הגנאולוג מחפש נתונים על קורות משפחה כזו או אחרת במטרה לבנות את אילן היוחסין שלה. הכלים העומדים לרשותו נמצאים במגרות המשפחתיות של כל אחד מאתנו: אלבומי תמונות, מכתבים, ספרים ותעודות שהצטברו ברשות המשפחה לאורך דורות. מידע רב ויקר נמצא גם באתרי אינטרנט היחודיים לנושא זה, וכן במאגרי מידע וארכיונים שעדיין לא הועלו לאינטרנט ואשר בהם ניתן למצוא רישומי לידה, מוות, נישואין, גיוס לצבא, מפקדי אוכלוסין וכד'.

מטרת המדור

מטרת המדור היא לפתח ולהעצים את חקר הגנאולוגיה של יהודי דמשק בפרט וסוריה בכלל. דגש מיוחד ינתן למאגרים הכתובים בכתב יד. כל מאגר כזה הוא פיסת היסטוריה יהודית כמו רישומי קהילה, ספרי נימולים, בית העלמין העתיק בטבריה, בית העלמין של מגורשי יפו במלחמת העולם הראשונה,  פנקסי המוכתר של ירושלים ורחובות ועוד.

העלאת חומרים אלו לאינטרנט תהפוך אותם לזמינים לכל מתעניין.  

מה עושים?

פתיחת המדור ופיתוחו מטיבה אתנו ואתכם. עבור הארגון זו דרך נוספת למימוש יעודנו – שימור ההיסטוריה והמורשת של בני קהילתנו. ואילו עבורכם, הגולשים באתר, תהיה במדור זה אפשרות למצוא חומרים יחודיים ואף נדירים. קידום המדור תלוי גם בכם. ככל שתתעניינו ותשתפו אותנו במידע – נעשיר את מאגרי המידע שלנו.

מנהל המדור והמחקר הוא אמנון עצמון בעל ידע רחב בעולם הגנאולוגיה. אמנון עושה את עבודתו זו בהתנדבות ועל כך אנו מודים לו. הנכם מוזמנים להעביר אליו חומרים השמורים אצלכם לצורך פרסומם באתר לתועלת בני קהילתנו בפרט ולציבור בכלל. כמו כן אמנון ישמח לייעץ ולעזור במידת האפשר לאלה הרוצים להתחיל לכתוב עץ משפחה.

המייל של אמנון עצמון הוא: [email protected]
הסבר והיסטוריה של שמות משפחה יהודיים בוויקפדיה