מכאן ומשאם

חברי המערכת
 
יו"ר המערכת – ד"ר נתן חסון
 
 
חברי המערכת: יהושע קלש, לאה מלמד, מאיר משען, אלי רז
 
מזכירה: שרה שמאי
 
 
מצ"ב מכתבה של אורה ליפין ליושב ראש הארגון: