logo

מרחבי הרשת

 

 באדיבות יוסי דיה (Yossi Daya): "תיעוד נדיר של מספר אירועים דתיים בחיי הקהילה היהודית בחלב, ארם צובא.
זמן קצר לאחר מכן עזבה הקהילה היהודית כולה את העיר, לאחר יותר מ 2000 שנה של קיום יהודי רצוף (החל מימי בית ראשון).
אירועים המתועדים התקיימו בבית הכנסת בשכונת "אלג'מיליה" בה התגוררו מרבית היהודים החל מאמצע המאה ה – 20.
תודה לעובדיה מזרחי, מפורום הפייסבוק של הארגון, אשר הביא לידיעתנו את דבר קיומו של סרטון זה.
 

מבית הכנסת לרדיו דמשק - בית אבי-חי

תמונה של מילות השיר חד גדיא בערבית כפי הנראה בנוסח יהודי חלב
אחד מי יודע בנוסח יהודי חלב אשר מבוצע בקהילה במכסיקו