logo

מרחבי הרשת

 

 באדיבות יוסי דיה (Yossi Daya): "תיעוד נדיר של מספר אירועים דתיים בחיי הקהילה היהודית בחלב, ארם צובא. זמן קצר לאחר מכן עזבה הקהילה היהודית כולה את העיר, לאחר יותר מ 2000 שנה של קיום יהודי רצוף (החל מימי בית ראשון). האירועים המתועדים התקיימו בבית הכנסת בשכונת "אלג'מיליה" בה התגוררו מרבית היהודים החל מאמצע המאה ה – 20." תודה לעובדיה מזרחי, מפורום הפייסבוק של הארגון, אשר הביא לידיעתנו את דבר קיומו של סרטון זה.
 
 
ימי הרחמים והסליחות
תקובל תפילתנו ברחמים וברצון
 
תמונה של מילות השיר חד גדיא בערבית כפי הנראה בנוסח יהודי חלב
אחד מי יודע בנוסח יהודי חלב אשר מבוצע בקהילה במכסיקו