logo

דבר היו"ר

לאורך עשרות שנות פעילות הארגון הושגו מרבית המטרות שהציבו לנו המייסדים בשנת 1942. המטרות היו  הגירה לישראל וקליטתם של אחינו מדמשק, מתן בסתר, הקמת בתי כנסת בישראל, הענקת מלגות לחינוך ותרבות, ולבסוף (בשנת 1995), לאחר למעלה מאלפיים שנות גלות, קליטתה המוצלחת של ההגירה האחרונה לישראל (עליה) אשר מסמלת את סיומה של הגלות היהודית בסוריה.

אנו בודקים את עצמנו האם סיימנו את תפקידנו? המסקנות – נשארו לנו מספר נושאים בהם המלאכה לא תמה. נושא ראשון, מרכזי וחשוב, שימור המורשת. במשך אלפי שנים חיו בני הקהילה היהודית בסוריה. לא תמיד האירה לנו סוריה  את פניה, אך זו היתה מולדתנו ובה צמחו ההיסטוריה והמורשת אותם יש לטפח ולשמר לדורות הבאים.

נושא שני, חלוקת מלגות לתלמידים ולסטודנטים. נושא שלישי, בתי הכנסת של הקהילה ונושא רביעי, הרחבת שורות הארגון על ידי הצטרפותם של חברים חדשים.

בנושא המורשת, בני הקהילה שלנו, מחולקים לאלה שעלו בשנות ה- 30’, 40’ ואילך ולאלה שעלו בשנות ה- 90’ של המאה הקודמת, עם חיסולה של גלות סוריה. מטבע הדברים, העליה האחרונה טרם החלה להתעניין בענייני מורשת. הדבר היחיד שנשאר מציק להם, הוא חסרונו של בית כנסת בחולון. פנינו מספר פעמים לראש העיר, מר מוטי ששון, אולי הוא יהיה לנו איש בשורות טובות בנושא חשוב זה. אני מאמין, כי במידה יהיה שיתוף פעולה בין ראש עירית חולון לבין הארגון אזי נושא בית הכנסת לבני קהילתנו בחולון – יכול להיפתר במסגרת בית מורשת שאמור להיבנות כאן בחולון.

אנשי העלייה משנות ה- 30’, 40’, ואילך מאז עלייתם, התפזרו בכל הארץ במשך תקופה של עשרות שנים וחלו בהם שינויים רבים ורציניים. כתוצאה ממיזוג גלויות, משפחות רבות עברתו את שמם, נישאו לבני עדות אחרות, שינו כתובות, נולדו להם דורות חדשים. שינויים אלה העמידו לפנינו אתגר חדש, לא פשוט, איך ליצור קשר עם בני הקהילה החדשים שזה מקרוב באו? האם הם מעוניינים בכלל לשמוע ולעסוק בנושא המורשת ולפעול שכם אחד יחד איתנו?

עמלנו כשנה ואספנו עד כה כ- 800 כתובות דבר אשר איפשר לנו לזמן את בני הקהילה שלנו לכנס הראשון לפני כשנה. לאחר הכנס, קיבלנו תגובות והדים חיוביים מאוד, כתבה לי מורה שיצאה לגמלאות – "הכנס עשה לי משהו, זיכרונות העבר מבית אבא שבו ועלו והחלטתי לכתבו ספר". ואכן המורה כתבה ספר מעניין שמרביתו עוסק במורשת שלנו.

השנה הוצאנו שלושה גיליונות של כתב העת "מכאן ומשאם", שחולק בארץ ובתפוצות וזכה לביקורות טובות, ובהזדמנות זו ברצוני לברך את העורך מר משה שמר.

ועתה אנו מוסיפים עוד נדבך אחד בטיפוח ושימור המורשת שלנו – אתר האינטרנט העומד לרשות הציבור בארץ ובתפוצות. בנוסף על היותו אכסניה לחומר ותעודות האתר משמש גם כמכשיר קשר יומיומי בינינו לבין בני קהילתנו. זכות הקיום והצלחתם של שני מכשירים אלה, כתב העת ואתר האינטרנט, תלויים בכם באם תשתפו פעולה באיסופם של מסמכים, תמונות ותעודות ונקיים עמכם קשר מתמיד.

בזמנו, רצינו שיהיה מרכז מורשת אחד יחד עם אחינו יוצאי חאלב – ארם צובא, אולם עד כה העניין לא צלח. חשבנו ואנחנו עדיין חושבים, אולי נוכל להקים בית מורשת אחד לכולם. אולם לצערנו -עד היום- אין לנו שותפים. לבדנו לא נוכל להקים ולממש את הקמת בית המורשת ובו גם בית כנסת בחולון. אני מאמין שיום אחד יחקרו וילמדו את "המפריד והמשותף" בין יהודי חאלב לבין יהודי דמשק והסיבות להיותם "צהובים" זה לזה. ברצוני לבקשכם להצטרף לארגון.

אני מזמין את הגמלאים שהתפנו מעבודתם ואת הדור הצעיר לבוא להתנדב ולעבוד איתנו. במיוחד אני פונה לחברינו בני העלייה האחרונה, אנחנו הדור האחרון שיכול להקים מרכז מורשת. כולנו יחד, בכוחות משותפים, נעשה זאת ונשאיר לדורות הבאים בית כנסת ופינת התכנסות מסודרת.

חלוקת מלגות לתלמידים וסטודנטים – חברי הארגון מאז היווסדו ראו בראש מעייניהם את נושא החינוך לקידומם של בני קהילתנו. הם עמלו רבות וחילקו מלגות לתלמידים על מנת שאלה יוכלו ללמוד בבתי ספר תיכוניים וכאשר החילו את חוק חינוך חובה גם ללימודים תיכוניים עברנו לחלק מלגות לסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים, המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

גלישה נעימה.

יו"ר הארגון,
יהושע קלש