logo

ציונות

הרעיון הציוני לא פסח מעולם על יהודי סוריה. לאורך ההיסטוריה לא פסקה מעולם כמיהת יהודי סוריה לשיבת העם היהודי לארצו, ארץ ישראל, יחד עם כל בני האומה המפוזרים בארצות הנכר. רבים מבני הקהילה – אם כיחידים ואם במסגרת התנועות החלוציות והציוניות – חרפו נפשם, במיוחד עם הופעת התנועה הציונית והתפשטות רעיונותיה, ולא חדלו מלעלות לישראל ולסייע ליהודים להגשים "החלום" ולעלות, לגור ולהתיישב בארץ ישראל. במדור זה נפרט סדרת כתבות העוסקות רובן ככולן בסיפורי ציונות לשמה של חלק מבני יהודי סוריה ודמשק:
 
התנועות החלוציות כמנוף להתעוררות הציונות בדמשק
סיפור העליה של אליהו חסון