logo

איציק לוז

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של איציק לוז ז״ל חבר ופעיל בארגון
איציק נפטר והובא למנוחות בתאריך 20-7-2017 בבית העלמין "חולון" השער החדש 

את רוב פעילתו בארגון הקדיש איציק לחלוקת המלגות לסטודנטים יוצאי דמשק. חלוקת המלגות וקביעת הזכאים בוצעה על ידו בדבקות ראויה לכל שבח. בשנים האחרונות הוא בדק מאות בקשות ולא החסיר אף שנה של חלוקת מלגות, זאת אל אף הקשיים הרבים אשר פקדו אותו בשנותיו האחרונות. בזכות פועלו זה זכו מאות סטודנטים לקבלת המילגה מהארגון.


 

להלן סיפור עלייתם לישראל של הילדים איציק ואחיו יוסי בשנת 1945