logo

לקבוצת הפייסבוק של הארגון

באוקטובר 2011 פתחנו קבוצת פיסבוק של הארגון על מנת לגוון את אמצעי הקשר עם בני הקהילה.

קבוצת הפיסבוק הוקמה ע"י נסים חליפה. נסים קיבל מלגות מן הארגון והתנדב להיות פעיל בעמותה ולעזור בשמירת המורשת והקשר עם בני הקהילה. כיום מנוהלת הקבוצה ע״י פעילי הארגון.

        להצטרפות :