logo

חכמי דמשק

יהודי סוריה בכלל ודמשק בפרט התברכו בחכמים וברבנים גדולים וחשובים לאורך ההיסטוריה כולה. מפרי עיטם של גדולים וחכמים אלה אנו יונקים עד היום הזה ועל ברכיהם התחנכו מאות ואלפי בני תורה וכך נשמרה המסורת היהודית המפוארת "בניחוח" קהילת בני סוריה ודמשק.
במדור זה נציג מאמרים ומידע אודות רבנים וחכמים שהיו בסוריה בכלל ובדמשק בפרט:

פרוייקט יצירות חכמי דמשק לדורותיהם

כתב וערך: דותן ארד
יוזם ומנחה: פרופ' ירון הראל
כל – הזכויות – שמורות !!

המאגר מכיל רישום ראשוני של היצירות התורניות של חכמי דמשק מהמאה ה- 14 ועד ימינו. במאגר ישנם 130 ערכים המשקפים את יצירתם (ספרים נדפסים) של 32 חכמים. חלקם נולדו בדמשק וחלקם היגרו אליה. חלקם פעלו בדמשק כל ימיהם וחלקם היגרו לערים אחרות אך לכולם זיקה משמעותית לעיר דמשק. יצוין כי יצירות רבות של חכמי דמשק מצויות עדיין בכתבי יד.
המאגר מסודר לפי סדר אלפביתי של השמות הפרטיים של החכמים. לכל ספר ניתן ערך נפרד. ברשימות נפרדת מצורפים מידע ביוגראפי בסיסי על כל החכמים במאגר ורשימה ביבליוגראפית בסיסית על חכמי דמשק.

 דותן ארד