logo

חכמי דמשק

יהודי סוריה בכלל ודמשק בפרט התברכו בחכמים וברבנים גדולים וחשובים לאורך ההיסטוריה כולה. מפרי עיטם של גדולים וחכמים אלה אנו יונקים עד היום הזה ועל ברכיהם התחנכו מאות ואלפי בני תורה וכך נשמרה המסורת היהודית המפוארת "בניחוח" קהילת בני סוריה ודמשק.
במדור זה נציג מאמרים ומידע אודות רבנים וחכמים שהיו בסוריה בכלל ובדמשק בפרט:

 

כתבה תגלית היסטורית: כתב יד של רבי יעקב ענתבי זצ"ל מ"עלילת דמשק"