logo

תשלום בכרטיס אשראי

הודעות למשלמים בכרטיס אשראי:
א. ביטול עסקה הוא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
ב. ניתן לשלם בכרטיס אשראי עבור דמי חבר לשנה האזרחית. ביטול התשלום של דמי החבר מבטל את החברות בעמותה לאותה השנה.
ג. על התשלום למלגות חלים הכללים של פרויקט המלגות. נדגיש שביטול התשלום על פי סעיף א' מבטל את ההשתתפות בפרויקט המלגות לאותה השנה.
 

 


לתשלום בכרטיס אשראי לחץ על הקישור בתמונה