logo

תכנים מארכיון יד-טבנקין

בדף זה נציג תכנים נבחרים מארכיון יד-טבנקין אשר הושגו בזכות השקעה נכבדה של הארגון בדיגיטציה של החומרים המאוחסנים בארכיון. ההשקעה כוללת את הזכות לפרסם את התכנים באתר של הארגון ולהעמידם לרשות חוקרים ומתענינים במשרדי הארגון. נבקש לשמור על זכויות היוצרים ולא לפרסם התכנים למען עשיית רווחים כל שהם (כולל לא בתכנים ממומנים באתרי החדשות).

מצ״ב קישור לתכנים על יהודי סוריה בארכיון יד-טבנקין:  

search.asp

 בגלל המגבלות שיש לארכיונים חלק מהתכנים אינם מוצגים ויש ללכת לארכיון על מנת לצפות בהם, לראות אותם או לקבלם לשימוש אישי 

מצ״ב קישור לארכיון יד-טבנקין:  http://www.yadtabenkin.org.il

מצ״ב קישור לרשת הארכיונים של הקיבוצים: http://www.kibbutzarchives.org.il

היומן המקורי של שלמה קוסטיקה כפי שהודפס בארכיון יד טבנקין מוצג בהמשך. היומן ניצל פעמיים מתהום הנשייה. פעם אחת הוא עלה ברשת של דייגים ממצולות אגם החולה (על הסיפור המלא בהזדמנות אחרת) פעם שניה הוא יוצא לאור כעת לאחר ששכב הרבה שנים במרתפי הארכיון. ספרו של משה וינברג "יומנו של קוסטיקה" מבוסס על היומן הזה. אנחנו מקווים שבאחד הימים נמצא גם את כתב היד המקורי.
למטה תמצאו סרטון על המסתערבים הראשונים  !!!

 למטה מוצגת עבודת התואר השני של ד"ר אריה כהן על ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון בשנים 1939 עד 1945