logo

שנת תשע"ב

שנת הלימודים תשע"ב 2011-12

ירון בכר בהרצאה על המסתערבים הראשונים
תמונה – ממוזיאון הפלמ"ח, צילומים – עופרי עטיה, הקלטה ועריכה – יוסי יבין
גלעד שגב מדבר ושר על שורשיו הדמשקאיים, צולם ע"י עופרי עטיה
למצגת התמונות של ערב המלגות – צילום: עופרי עטיה, עריכת התוכן: צוות האתר

ההקלטות של ערב המלגות:

 

זיוה מגד, מארגנת ומנחת הערב – דברי פתיחה  
יהושע קלש, יו"ר הארגון – ברכות  
שלום כהן, סגן מנהל מא"ה – ברכות בשם קרן היסוד
גלעד שגב
גלעד שגב
גלעד שגב
גלעד שגב
גלעד שגב
ירון בכר – הרצאה על המסתערבים
גלעד שגב – חנהל'ה
גלעד שגב
לגלעד שגב – תשואות לסיום
ליליאן אלחבז – ברכה בשם הסטודנטים
זיוה מגד – דברים לסיכום הערב

להזמנה ולפרטים על ערב המלגות

למפת הכוונה לבית ברבור 

מספרי האוטובוס המגיעים לבית ברבור הם: 9, 16, 43, 59, 239

אוגדן המלגות לשנת הלימודים תשע"ב   

 לאוגדן ההנחיות למילוי טופס הבקשה למילגה    

לטופס הבקשה למילגה