logo

ספרים וסיפורים

במדור זה נפרסם ספרים וסיפורים על קהילת יהודי דמשק לדורותיה. נשמח אם תשלחו לנו ספרים, כתבות וסיפורים. לתעד ולא לשכוח !!!

"צל העבר חזק לעיתים מדמותו המוארת של ההווה. על כן אני רואה חשיבות רבה בהוצאת ספרים כספרייך, דרכם יוכל הדור הצעיר להכיר את ההיסטוריה של עמנו ולהבין טוב יותר מניין צומחים שורשיו האיתנים"

הצגת ספר: ספרים יורדים למחשב לאט יחסית. יש להתאזר בסבלנות.
להצגת הספר: יש ללחוץ על הקישור שלו.

ספרים וסיפורים
 
ספרו של יוסף קלש – מדמשק לירושלים

למען הדורות הבאים לשמר את ההיסטוריה המשפחתית והקהילתית. תיעוד סיפורי המשפחה ושורשיה. לתעד ולא לשכוח !

 
הספר ו"יעל אליהו" לזכרו של חזן בית הכנסת "בית יעקב" בתל-אביב 

 חזרת ארון הברית משבי פלישתים

חזרת ארון הברית משבי פלישתים

עליית ילדים יהדות סוריה מקראה חלק א' ביה"ס וויצמן רחובות שנת 1982
"יהדות סוריה עליית ילדים" – מקראה ביה"ס וויצמן רחובות שנת 1982 – חלק ב 

יומנו של שלמה קוסטיקה
ארכיון יד-טבנקין 1989


"מיומנו של מסתערב" מאת רחמים קוסטיקה

יהודי סוריה_ארכיון יד-טבנקין
ספר_ אליהו חסון _סיפור חיים
 אתי מור ואלי רז למשפחת חארס
 הקאופרטיב שהקים אבו סלים ושותפיו בתקופת מלחמת העולם הראשונה
עזרה הדדית ו"מחאת הקוטג'" בקהילת יהודי דמשק בחגי ישראל – "סיפור המעיל" ו"סיפור הקצבים"
אבו סלים מגייס מורים מהקהילה היהודית בחאלב ללמד את הילדים של קהילת יהודי דמשק וביקור בדמשק של הנשיא לעתיד יצחק בן צבי.
מסוריה לפלמ"ח – מאת יהושע סימן טוב ז"ל
יהושע סימן טוב
עליה לארץ בין ארגזי עופות וביצים – מאת ניסים כהן
ניסים כהן
יחפה בצל אלונים – מסוריה דרך קיבוץ בישראל לאיטליה
מזל פז בגדדי