logo

ספרים וסיפורים

במדור זה נפרסם ספרים וסיפורים על קהילת יהודי דמשק לדורותיה. נשמח אם תשלחו לנו ספרים, כתבות וסיפורים. לתעד ולא לשכוח !!!

"צל העבר חזק לעיתים מדמותו המוארת של ההווה. על כן אני רואה חשיבות רבה בהוצאת ספרים כספרייך, דרכם יוכל הדור הצעיר להכיר את ההיסטוריה של עמנו ולהבין טוב יותר מניין צומחים שורשיו האיתנים"

הנשיא שמעון פרס במכתבו לעליזה רמתי

הצגת ספר: ספרים יורדים למחשב לאט יחסית. יש להתאזר בסבלנות.
להצגת סיפור: יש ללחוץ על הקישור שלו.

ספרים וסיפורים

כפורחת עלתה נצה – אליעוז חפר 

 
ספרו של יוסף קלש – מדמשק לירושלים

למען הדורות הבאים לשמר את ההיסטוריה המשפחתית והקהילתית. תיעוד סיפורי המשפחה ושורשיה. לתעד ולא לשכוח !

 
הספר ו"יעל אליהו" לזכרו של חזן בית הכנסת "בית יעקב" בתל-אביב 
יעקב טראב המוהל   
 חזרת ארון הברית משבי פלישתים
עליית ילדים יהדות סוריה מקראה חלק א' ביה"ס וויצמן רחובות שנת 1982
קבוצת ילדים במחנה המיון באלונים - שנת 1944

קבוצת ילדים במחנה המיון באלונים – שנת 1944

"יהדות סוריה עליית ילדים" – מקראה ביה"ס וויצמן רחובות שנת 1982 – חלק ב 

יומנו של שלמה קוסטיקה
הודפס 1989
יהודי סוריה_ארכיון יד-טבנקין
ספר_ אליהו חסון _סיפור חיים
למכתבו המלא של הנשיא שמעון פרס לעליזה רמתי לכבוד הוצאת הספרים שלה
 עליזה רמתי
 
 רשל ריקה
מצ"ב בקשתו של אברהם אסא מכל קוראי הספר "דמשק וחכמיה"


 אברהם אסא
 סיפורי אבו סלים
 אתי מור ואלי רז למשפחת חארס
 הקאופרטיב שהקים אבו סלים ושותפיו בתקופת מלחמת העולם הראשונה
עזרה הדדית ו"מחאת הקוטג'" בקהילת יהודי דמשק בחגי ישראל – "סיפור המעיל" ו"סיפור הקצבים"
אבו סלים מגייס מורים מהקהילה היהודית בחאלב ללמד את הילדים של קהילת יהודי דמשק וביקור בדמשק של הנשיא לעתיד יצחק בן צבי.
מסוריה לפלמ"ח – מאת יהושע סימן טוב ז"ל
יהושע סימן טוב
עליה לארץ בין ארגזי עופות וביצים – מאת ניסים כהן
ניסים כהן
יחפה בצל אלונים – מסוריה דרך קיבוץ בישראל לאיטליה
מזל פז בגדדי