logo

נסים חליפה

לחנים פרי יצירתו של המלחין נסים חליפה בן הקהילה 

פתיח ודקלמת משיר השירים – 'ישקני מנשיקות פיהו'  
דקלמת לזוג משיר השירים – 'הנך יפה'  
דואט משיר השירים – 'קול, דודי הנה זה בא'  
אריה משיר השירים – 'על משכבי בלילות'  
קנטטינה על תהילים קכב' – 'שמחתי באומרים לי'  
אקדמה ונרדפת (פרלוד ופוגה עבריים)  
אגדלך – על פי פיוט של יהודי פרס
דניאל – פואמה סימפונית (ע"פ ספר דניאל)
תהילים – מזמור קכב' ("שמחתי באומרים לי..")
תפילה – פנטזיה לתזמורת קאמרית (ע"פ ביאליק)