logo

תפילות וניגונים – תקליטור בעריכת פרופ' אמנון שילוח

תפילות וניגונים מתוך התקליטור "המסורת המוסיקלית של יהודי דמשק" אשר יצא לאור על ידי הארגון בשנת 2005. ההקלטות הינן משנות ה- 60’. לתקליטור מצורפים דברי הסבר ועריכה, בעברית ואנגלית, על ידי פרופסור אמנון שילוח. הארגון קורא לכל מי שבידיו הקלטות אותנטיות של שירים, פיוטים, תפילות וכיוצ"ב להעבירם לארגון לצרכי הקלטה, שימור ועיבוד, למען ידעו ויישמעו הדורות הבאים...
שם השיר זמר/פייטן האזנה משך זמן
עשרת הדברות יהודי דמשק 3:50
לימוד בחדר יהודי דמשק 3:00
יה ריבון עלם יהודי דמשק 2:00
יודוך רעיוני יהודי דמשק 5:15
אל מסתתר (חלב) יהודי דמשק 2:45
אל מסתתר (דמשק) יהודי דמשק 4:10
אשיר עוז (חלב) יהודי דמשק 4:20
אשיר עוז (דמשק) יהודי דמשק 4:50
מכתם לדוד יהודי דמשק 6:15
אליכם עדה יהודי דמשק 2:15
ברכת כהנים יהודי דמשק 4:00
מגלת אסתר יהודי דמשק 3:00
שיר השירים יהודי דמשק 0:50
פרקי אבות יהודי דמשק 3:28
מגלת רות יהודי דמשק 3:55
אמון יום זה יהודי דמשק 2:05
המסגד האדום יהודי דמשק 2:50
איוב כ"ח יהודי דמשק 2:20
ואברהם זקן יהודי דמשק 6:40
אזכיר טובו יהודי דמשק 2:15
במקהלות עם יהודי דמשק 6:20