logo

תפילות וניגונים – תקליטור בעריכת פרופ' אמנון שילוח

תפילות וניגונים מתוך התקליטור "המסורת המוסיקלית של יהודי דמשק" אשר יצא לאור על ידי
הארגון בשנת 2005.

ההקלטות הינן משנות ה- 60’. לתקליטור מצורפים דברי הסבר ועריכה, בעברית ואנגלית,
על ידי פרופסור אמנון שילוח ז"ל.

 
שם השיר זמר/פייטן האזנה משך זמן
עשרת הדברות יהודי דמשק Track 01 3:50
לימוד בחדר יהודי דמשק     Track 02 3:00
יה ריבון עלם יהודי דמשק Track 03 2:00
יודוך רעיוני יהודי דמשק Track 04 5:15
אל מסתתר (חלב) יהודי דמשק Track 05 2:45
אל מסתתר (דמשק) יהודי דמשק Track 06 4:10
אשיר עוז (חלב) יהודי דמשק Track 07 4:20
אשיר עוז (דמשק) יהודי דמשק Track 08 4:50
מכתם לדוד יהודי דמשק Track 09 6:15
אליכם עדה יהודי דמשק Track 10 2:15
ברכת כהנים יהודי דמשק Track 11 4:00
מגלת אסתר יהודי דמשק Track 12 3:00
שיר השירים יהודי דמשק Track 13 0:50
פרקי אבות יהודי דמשק Track 14 3:28
מגלת רות יהודי דמשק Track 15 3:55
אמון יום זה יהודי דמשק Track 16 2:05
המסגד האדום יהודי דמשק Track 17 2:50
איוב כ"ח יהודי דמשק Track 18 2:20
ואברהם זקן יהודי דמשק Track 19 6:40
אזכיר טובו יהודי דמשק Track 20 2:15
במקהלות עם יהודי דמשק Track 21 6:20