logo

ערב כתרי דמשק

מובאות בזה ההרצאות מערב המורשת אשר נערך בשיתוף פעולה עם הספריה הלאומית. הערב הוקדש לכתרי דמשק והתקיים ביום ה  5-10-2011
בספריה הלאומית בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים.

לחץ כאן למצגת על 9 כתרי דמשק הסרוקים באתר של הספריה הלאומית 
  
סרטי הווידאו אשר הוכנו ע"י הספריה הלאומית

תיעוד ההכנות לקיום ערב המורשת 

 הדפסת ההזמנה  של האירגון      הדפסת ההזמנה של הספריה הלאומית             להצגת מפת הקאמפוס

 שימו לב להוראות החניה במפה המצ"ב !!!

הכניסה לקמפוס האוניברסיטה תתאפשר רק עם הצגה של הזמנה  לאירוע !!!

כל אחת מן ההזמנות הנ"ל מתאימה לצורך העניין.